Hirviporukan talkoot

Talkoot hirvikämpällä lauantaina 12.5. klo 12:00 alkaen. Talkoiden yhteydessä keskustellaan Kylmäsen palossa tuhoutuneiden hirvenlihojen korvaussummasta.

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus, Ruukki 10.-11.2.2018

Metsästäjille on jälleen tarjolla riistanlihan terveys- ja hygieniakoulutusta. Jos hirviporukasta löytyy koulutuksen käynyt henkilö, niin hän saa tarkastaa ruhon ja sisäelimet jo pyyntipaikalla, jos liha aiotaan viedä leimattavaksi. Koulutuksessa tarjolla myös ajankohtaista, huipputason tietoa esimerkiksi riistaeläinten sairauksista, kuten afrikkalaisesta sikarutosta.

Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus on erityisen hyödyllinen seuroille, jotka myyvät riistanlihaa, mutta myös perusmetsästäjä saa siitä tarpeellista tietoa. Koulutus on teoriapohjainen eikä sisällä käytännön lihankäsittelyä. Koulutuksen käyneet kirjataan Eviran viralliseen rekisteriin.

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus pähkinänkuoressa
• Hinta Metsästäjäliiton jäsenille 100 euroa ja muille 150 euroa
• Pakollinen ennakkoilmoittautuminen
• Kurssin oppikirja on Metsästäjän terveysoppi 2013, Wazama Media ja Suomen Metsästäjäliitto, 300 sivua, 523 kuvaa. Kirjan voi tilata Eräkontista, www.erakontti.fi
• Koulutus kestää 10 tuntia
• Koulutuksen käyneille toimitetaan postitse luottokortin kokoinen suorituskortti ja heidän henkilötietonsa kirjataan Eviran rekisteriin.

Ilmoittautuminen osoitteeseen risto.paakkonen@metsastajaliitto.fi
Tarvittavat tiedot: osallistujan nimi, osoite, sähköposti ja syntymäaika

Koulutus alkaa la 10.2. klo 12.00 Ruukin maaseutuopistolla

(ja jatkuu klo 9.00 sunnuntaina.)
Osoite: Sammalkankaantie 280, 92400 Ruukki

Tervetuloa!

Ilveksen metsästys

Lupa käytetty ja pyynti päättynyt 6.1.2018

Seuralle myönnetyn ilveksen poikkeusluvan pyynti aloitetaan tammikuussa ja lupa on oltava käytettynä helmikuun loppuun mennessä. Poikkeuslupa ei koske ilveksen naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa. Poikkeuslupa-alue kattaa Relletti – Tuomiojan Metsästysseura ry:n, Aki Nivalan metsästysseurueen ja Kallionevan metsästysseurueen alueet.

Pyynnin tarkempi ajankohta määräytyy näkö- ja jälkihavaintojen perusteella ja pyynti tullaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään viikonloppuisin.

Pyyntioikeus on rajattu seuran jäsenille ja vuosikorttilaisille sekä muille poikkeuslupa-alueen seurojen jäsenille. Seuralla on mahdollisuus kutsua pyyntiin myös muiden seurojen koirallisia jäseniä, mikäli pyyntialueen seurojen jäseniltä ei pyyntiin soveltuvaa koiraa löydy.

Pyyntiaseena käytetään haulikkoa ja ilveksen pyyntiin soveltuvia patruunoita. Luotiaseiden käyttö kielletty. 

Ampujalla on oikeus lunastaa saalis maksamalla seuralle lupamaksusta aiheutuneet 200€ kustannukset. Lunastamaton saalis jää seuran haltuun.

Pyynninjohtajana toimii Veijo Laine (050 3649101) sekä varajohtajina Heikki Matela ja Pekka Matela.

Tiedotus pyynnistä seuran kotisivujen ja pyynninjohtajan kautta.

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä määrätään.

Yllämainituista on päätetty seuran ylimääräisessä kokouksessa 18.11.2017.

 

Hirvipeijaiset

Relletin-Tuomiojan Metsästysseuran hirvipeijaiset lauantaina 09.12. klo 13:00–16:00 Tuomiojan kylätalolla. Maanomistajat, jäsenet ja kyläläiset tervetuloa!

Koirakokeita

30.09.2017 Ajokoe – Kursun maastossa
01.10.2017 Hirvenhaukkukoe – radan länsipuoli
Alueet rauhoitettu ko. päivinä. Yhteyshenkilö: Esko Partanen 0400126847

Hirvikokouksessa päätettyä

  • Talkoot Läpisaaressa 2.9.2017 klo 07:00 alkaen
  • Pyynti alkaa 14.10.2017 klo 07:00 (kantolupien ym. tarkistus)
  • Osuusmaksu tulee olla suoritettuna hirviporukan tilille FI42 5317 2040 0001 53 enne pyynnin alkua. Kuitti mukaan!