Jäsentiedote

Jäsentiedote 2018

Kesäkokouksessa 05.08.2018 päätettiin seuraavaa:

1. Metsästysajat
-noudatetaan valtion määräämiä metsästysaikoja

2. Saaliskiintiöt
-teeri 3 kpl
-pyy 5 kpl
-metsolinnut rauhoitettu
-kyyhkynen, vesilinnut, jänis/rusakko ei kiintiöitä
-riekko, peltopyy ja fasaani rauhoitettu
-kauris yksin pyydettäessä 1 kpl/henkilö
(HUOM! 1 kpl kevätpyynnistä ja 1kpl syyspyynnistä)

3. Rauhoitusalueet
-Latvalampi niittyineen
-Matelanperän alue laidunkauden aikana
-Kallionevan alue (Relletin-, Sauvolannevan-, Kallionevan- ja Raahentien välinen
alue) hirvenpyynnin ajan
-Rautaruukin sähkölinjan länsipuolella ei metsästysoikeutta
-Åmanin alue ( Läpisaaren-, Tuomiojan-, Relletin-, ja Radanvarsitien välinen alue)
-kartta seuran alueista nähtävillä Läpisaaren majan ulkoeteisen seinällä

4. Joulun rauhoitusaika 24-26.12

5. Vieraskorttilaiset
-ainoastaan seuran jäsenellä on oikeus käyttää vierasta metsällä
-saaliskiintiö: teeri 1 kpl, pyy 1 kpl, saalis vähennetään isännän kiintiöstä
-vesilinnuilla, kyyhkysillä, jäniksillä ja rusakoilla ei kiintiötä
-vieraskorttilaisella ei ole oikeutta kauriin pyyntiin
-vieraskorttien hinta 20€/vrk. Ketun, jäniksen ja rusakon pyynnissä 10€/vrk
-maksut voidaan maksaa suoraan Relletin-Tuomiojan metsästysseuran tilille FI61 5317 2040 0203 75. Kuitista tulee ilmetä jäsenen ja vieraan nimet sekä metsästyspäivät
-vieraskortteja voi ostaa myös seuraavilta henkilöiltä: Alpo Kinnunen 08-239419 Matti Ranta 050-5437606

6. Kauriin metsästys
-yhdysmies Veijo Laine 050-3649101
-saalisilmoitukset välittömästi kaadon jälkeen yhdysmiehelle
-saaliskiintiö seuran alueella 8 kaurista

7. Seura on myöntänyt seuraaville päivämäärille koemaastoja koirakokeisiin
-15.9.2018, 22.9.2018, 23.9.2018, 29.9.2018 ja 11.11.2018
-Varmista ko. päivämäärien aikana metsästettäessä koemaastoalueet Esko Partaselta 040-0126847
-Koemaastoalueet rauhoitettu metsästykseltä kyseisinä päivinä

8. Hirviporukan kokous
-26.8. klo 14:00 Läpisaaressa

Petoyhdysmiehinä toimivat Esko Partanen ja Matti Ekoluoma

Mikäli osoitetietosi muuttuvat, muista ilmoittaa siitä Lauri Heilala lauriheilala@gmail.com tai Hannu Kähkölä hannu.kahkola@kotinet.com.