Jäsentiedote

Relletin-Tuomiojan Metsästysseura ry:n tiedote

Kesäkokouksessa 08.08.2020 päätettiin seuraavaa:
1. Metsästysajat
o noudatetaan valtion määräämiä metsästysaikoja
2. Saaliskiintiöt
o teeri 7 kpl
o pyy 5 kpl
o Metso 1 kpl (koppelo rauhoitettu)
o kyyhkynen, vesilinnut, jänis/rusakko ei kiintiöitä
o riekko, peltopyy ja fasaani rauhoitettu
o kauris yksin pyydettäessä 1 kpl/henkilö
3. Rauhoitusalueet
o Latvalampi niittyineen
o Matelanperän alue laidunkauden aikana
o Kallionevan alue (Relletin-, Sauvolannevan-, Kallionevan- ja Raahentien välinen alue) hirvenpyynnin ajan
o Rautaruukin sähkölinjan länsipuolella ei metsästysoikeutta
o Åmanin alue (Läpisaaren-, Tuomiojan-, Relletin-, ja Radanvarsitien välinen alue) pois-sulkien Korsunperän kylänseutu rusakon ja jäniksen pyynnissä miesajolla
o kartta seuran alueista nähtävillä Läpisaaren majan ulkoeteisen seinällä sekä Reviiri palvelussa, jonne käyttöoikeudet voi pyytää seuran sihteeriltä.
4. Joulun rauhoitusaika 24-26.12.
5. Vieraskorttilaiset
o ainoastaan seuran jäsenellä on oikeus käyttää vierasta metsällä
o saaliskiintiö: teeri 1 kpl, pyy 1 kpl, saalis vähennetään isännän kiintiöstä
o vesilinnuilla, kyyhkysillä, jäniksillä ja rusakoilla ei kiintiötä
o vieraskorttilaisella ei ole oikeutta kauriin pyyntiin
o vieraskorttien hinta 20€/vrk. Ketun, jäniksen ja rusakon pyynnissä 10€/vrk
o maksut voidaan maksaa suoraan Relletin-Tuomiojan metsästysseuran tilille FI61 5317 2040 0203 75. Kuitista tulee ilmetä jäsenen ja vieraan nimet sekä metsäs-tyspäivät
o vieraskortteja voi ostaa myös Matti Rannalta 050-5437606
6. Kauriin metsästys
o yhdysmies Veijo Laine 050-3649101
o saalisilmoitukset välittömästi kaadon jälkeen yhdysmiehelle
o saaliskiintiö seuran alueella 6 kaurista
7. Seura on myöntänyt seuraaville päivämäärille koemaastoja koirakokeisiin
o 19.9. 20.9. 26.9. 3.10. 23.10. ja 05.12.
o Ko. päivinä rauhoitetuista alueista ilmoitetaan seura kotisivulla. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Esko Partaseen 040-0126847
8. Hirviporukan kokous
o 23.8. klo 12:00 Läpisaaressa

Seuran puheenjohtajana toimii Esko Partanen 040-0126847. Petoyhdysmiehinä toimivat Esko Partanen, Matti Ekoluoma ja Miika Tolonen 040 0243183.

HUOM! ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI RAHASTONHOITAJALLE, JOTTA VOIMME JATKOSSA TOIMITTAA JÄSEMAKSUT JA -TIEDOTTEET SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI. ILMOITA MYÖS MAHDOLLISET OSOITETIETOMUUTOKSET.
JAAKKO.HEILALA@GMAIL.COM