Jäsentiedote

Jäsentiedote 2019

Kesäkokouksessa 03.08.2019 päätettiin seuraavaa:

1. Metsästysajat
-noudatetaan valtion määräämiä metsästysaikoja

2. Saaliskiintiöt
-teeri 5 kpl
-pyy 5 kpl
-metso 1kpl (koppelo rauhoitettu)
-kyyhkynen, vesilinnut, jänis/rusakko ei kiintiöitä
-riekko, peltopyy ja fasaani rauhoitettu
-kauris yksin pyydettäessä 1 kpl/henkilö

3. Rauhoitusalueet
-Latvalampi niittyineen
-Matelanperän alue laidunkauden aikana
-Kallionevan alue (Relletin-, Sauvolannevan-, Kallionevan- ja Raahentien välinen
alue) hirvenpyynnin ajan
-Rautaruukin sähkölinjan länsipuolella ei metsästysoikeutta
-Åmanin alue ( Läpisaaren-, Tuomiojan-, Relletin-, ja Radanvarsitien välinen alue) poissulkien Korsunperän kylänseutu rusakon ja jäniksen pyynnissä miesajolla
-kartta seuran alueista nähtävillä Läpisaaren majan ulkoeteisen seinällä

4. Joulun rauhoitusaika 24-26.12

5. Vieraskorttilaiset
-ainoastaan seuran jäsenellä on oikeus käyttää vierasta metsällä
-saaliskiintiö: teeri 1 kpl, pyy 1 kpl, saalis vähennetään isännän kiintiöstä
-vesilinnuilla, kyyhkysillä, jäniksillä ja rusakoilla ei kiintiötä
-vieraskorttilaisella ei ole oikeutta kauriin pyyntiin
-vieraskorttien hinta 20€/vrk. Ketun, jäniksen ja rusakon pyynnissä 10€/vrk
-maksut voidaan maksaa suoraan Relletin-Tuomiojan metsästysseuran tilille  FI61 5317 2040 0203 75. Kuitista tulee ilmetä jäsenen ja vieraan nimet sekä metsästyspäivät
-vieraskortteja voi ostaa myös Matti Rannalta 050-5437606

6. Kauriin metsästys
-yhdysmies Veijo Laine 050-3649101
-saalisilmoitukset välittömästi kaadon jälkeen yhdysmiehelle
-saaliskiintiö seuran alueella 6 kaurista

7. Seura on myöntänyt seuraaville päivämäärille koemaastoja koirakokeisiin
-14.9. 15.9. 21.9. 28.9. 24.10. 02.11. ja 29.11.
-Ko. päivinä rauhoitetuista alueista ilmoitetaan seura kotisivulla. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Esko Partaseen 040-0126847

8. Hirviporukan kokous
-31.8. klo 12:00 Läpisaaressa

Petoyhdysmiehinä toimivat Esko Partanen ja Matti Ekoluoma

HUOM! ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI RAHASTONHOITAJALLE, JOTTA VOIMME JATKOSSA TOIMITTAA JÄSEMAKSUT JA -TIEDOTTEET SUORAAN SÄH-KÖPOSTIISI. ILMOITA MYÖS MAHDOLLISET OSOITETIETOMUUTOKSET.
JAAKKO.HEILALA@GMAIL.COM