Jäsentiedote 1.8.2022

Jäsentiedote 1.8.2022

Relletin-Tuomiojan Metsästysseura ry:n tiedote

Kesäkokouksessa 30.7.2022 päätettiin seuraavaa:

 1. Metsästysajat
  – noudatetaan valtion määräämiä metsästysaikoja
 2. Saaliskiintiöt
  – teeri 10 kpl
  – pyy 5 kpl
  – Metsolintu 1 kpl (ukkometso, koppelo rauhoitettu)
  – kyyhkynen, vesilinnut, jänis/rusakko ei kiintiöitä
  – riekko, peltopyy ja fasaani rauhoitettu
  – kauris  1 kpl/henkilö
 3. Rauhoitusalueet
  – Latvalampi niittyineen
  – Matelanperän alue, rusakonpyynti sallittu laidunkauden ulkopuolisena aikana, Leppimaankangas
  – Kallionevan alue (Relletin-, Sauvolannevan-, Kallionevan- ja Raahentien välinen alue) hirvenpyynnin ajan
  – Rautaruukin sähkölinjan länsipuolella ei metsästysoikeutta
  – Åmanin alue (Läpisaaren-, Tuomiojan-, Relletin-, ja Radanvarsitien välinen alue), hirven, rusakon ja pienpetojen pyynti sallittu
  – kartta seuran alueista nähtävillä Läpisaaren majan ulkoeteisen seinällä sekä Reviiri palvelussa, jonne käyttöoikeudet voi pyytää seuran sihteeriltä. Jos asennat b-bark ohjelmiston mobiililaitteiseesi sovelluskaupasta, voit linkittää sen seuran Reviiri palvelun karttoihin. Lisätietoja https://reviiri.org/?page_id=11182.
 4. Joulun rauhoitusaika 24-26.12.
 5. Vieraskorttilaiset
  – ainoastaan seuran jäsenellä on oikeus käyttää vierasta metsällä
  – saaliskiintiö: teeri 2 kpl, pyy 1 kpl
  – vesilinnuilla, kyyhkysillä, jäniksillä ja rusakoilla ei kiintiötä
  – vieraskorttilaisella ei ole oikeutta kauriin pyyntiin
  – vieraskorttien hinta 20€/vrk. Ketun, jäniksen ja rusakon pyynnissä 10€/vrk
  – maksut voidaan maksaa suoraan Relletin-Tuomiojan metsästysseuran tilille FI43 5317 1720 0767 72. Kuitista tulee ilmetä jäsenen ja vieraan nimet sekä metsästyspäivät
  – vieraskortteja voi ostaa myös Matti Rannalta 050-5437606
 6. Kauriin metsästys
  – yhdysmies Veijo Laine 050-3649101
  – saalisilmoitukset välittömästi kaadon jälkeen yhdysmiehelle
  – saaliskiintiö seuran alueella 3 kaurista
 7. Seura on myöntänyt seuraaville päivämäärille koemaastoja koirakokeisiin
  – 18.9, 24.9, 25.9, 21.10, 5.11, 3.12.2022 sekä vuodelle 2023 21.1 ja 11.2
  – Ko. päivinä rauhoitetuista alueista ilmoitetaan seuran kotisivulla viimeistään viikkoa ennen koetta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Esko Partaseen 040-0126847
 8. Hirviporukan kokous
  – 28.8. klo 12:00 Läpisaaressa

Seuran puheenjohtajana toimii Esko Partanen 040-0126847. Petoyhdysmiehinä toimivat Esko Partanen, Matti Ekoluoma 040 0314028 ja Miika Tolonen 040 0243183.

HUOM! ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI RAHASTONHOITAJALLE relletintuomiojanmetsseura@gmail.com , JOTTA VOIMME JATKOSSA TOIMITTAA JÄSEMAKSUT JA -TIEDOTTEET SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI. ILMOITA MYÖS MAHDOLLISET OSOITETIETOMUUTOKSET.