Lisä kauriin kaatolupa myönnetty johtokunnan 27.12 päätöksellä

Johtokunta on kesäkokouksen antamalla valtuudella päättänyt myöntää yhden lisä kauriin kaatoluvan, pyynnin voi aloittaa 29.12.