Relletin-Tuomiojan metsästysseuran hirviporukan kokous

Relletin-Tuomiojan Hirviporukan kokous 22.08.2021 klo 12:00 alkaen Läpisaaren majalla.