Metsästysseuran kesäkokous

Yleinen kokous lauantaina 15.7.2017 klo 13:00 Läpisaaren majalla.

Johtokunta kokoontuu klo 12:00 alkaen.